XXII Sesja Rady w dniu środa, 28 października 2020

Rada Gminy Warta Bolesławiecka
Czas publikacji: 91 dni 21 godzin temu
Długość nagrania: 01:25:25
Liczba odtworzeń: 148
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:061.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum
10:062.Wnioski do porządku obrad
3.Podjęcie uchwał
10:07a)uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Warta Bolesławiecka
10:08b)uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w granicach ewidencyjnych obrębów: Iwiny, Lubków
10:09c)uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w granicach ewidencyjnych obrębów: Raciborowice Dolne, Raciborowice Górne, Jurków
10:09d)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy najmu na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (ośrodek zdrowia w Tomaszowie Bol.)
10:10e)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (część dz. nr 304/279 obręb Iwiny)
10:11f)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (część dz. nr 304/12 obręb Iwiny)
10:12g)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (część dz. nr 304/30 i część dz. nr 304/12 obręb Iwiny)
10:13h)uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Warta Bolesławiecka
10:23i)uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
10:27j)uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok
10:29k)uchwała w sprawie zmian budżetu gminy Warta Bolesławiecka na 2020 rok
10:30l)uchwała w sprawie aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2019-2022
10:32m)uchwała w sprawie skargi na uchwałę nr XXXVI/287/18 z dnia 10 kwietnia 2018r. o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Warta Bolesławiecka, dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
10:454.Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020r.
11:035.Informacja z pracy Wójta Gminy między sesjami
11:226.Wolne wnioski i sprawy różne
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Warta Bolesławiecka - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje