VI Sesja Rady Gminy Wieliszew w dniu czwartek, 24 kwietnia 2019

Rada Gminy Wieliszew
Czas publikacji: 671 dni 20 godzin temu
Długość nagrania: 00:14:53
Liczba odtworzeń: 879
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

17:311.Otwarcie obrad VI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wieliszew.
17:322.Przyjęcie porządku obrad sesji.
17:333.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew.
17:344.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Wieliszew na 2019 rok.
17:355.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Wieliszew a Zarządem Województwa Mazowieckiego dotyczącego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 631 – ulicy Modlińskiej w zakresie wykonania przebudowy istniejącego chodnika na ścieżkę rowerową wraz z przebudową oświetlenia drogowego na terenie gminy Wieliszew, powiat legionowski.
17:376.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wieliszewie, umowy nieodpłatnego użytkowania nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieliszew.
17:387.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wieliszew w 2019 r.
17:398.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Wieliszew w 2019 r.
17:409.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, położonego we wsi Michałów-Reginów, gmina Wieliszew.
17:4110.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad