IV sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach - 11.02.2019r.

Rada Miejska w Lubniewicach
Czas publikacji: 514 dni 22 godziny temu
Długość nagrania: 01:44:25
Liczba odtworzeń: 1044
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy regulaminowe.
a)Porządek obrad 4 sesji Rady Miejskiej
1)Wprowadzenie zmienionego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
b)Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
2.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
3.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2019-2035.
4.Uchwała w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5.Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach Nr XLVI/338/2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością gruntową.
7.Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Lubniewicach na rok 2019.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019.
10.Prezentacja rocznego planu pracy Komisji ds. Planowania i Budżetu.
11.Prezentacja rocznego planu pracy Komisji ds. Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych.
12.Prezentacja rocznego planu pracy Komisji ds. Rolnictwa, Przemysłu i Handlu.
13.Prezentacja rocznego planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
14.Interpelacje, zapytania, sprawy różne.
15.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad