XV Sesja RadyMiejskiej w Lubniewicach, 30 grudnia 2019 r.

Rada Miejska w Lubniewicach
Czas publikacji: 97 dni 5 godzin temu
Długość nagrania: 00:39:11
Liczba odtworzeń: 269
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy regulaminowe
2.Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zasad i trybu korzystania z hali sportowej w Lubniewicach.
3.Podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie zamiaru utworzenia Punktu Przedszkolnego w Gliśnie.
4.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w  Lubniewicach przy ulicy Zamkowej 4, oznaczonej w ewidencji gruntów pod nr 32, stanowiącej własność Gminy Lubniewice.
5.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością gruntową.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
7.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2019-2035.
8.Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
9.Sprawy różne.
10.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad