Sesja Rady Miejskiej w Koronowie w dniu piątek, 23 listopada 2018 - część II

Rada Miejska w Koronowie
Czas publikacji: 595 dni temu
Długość nagrania: 02:51:16
Liczba odtworzeń: 901
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
3.Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Koronowie.
4.Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza Koronowa.
a)Wybór przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Koronowie
b)Sprawozdanie burmistrza poprzedniej kadencji o stanie gminy
5.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad