Sesja Rady Miejskiej w Koronowie w dniu piątek, 23 listopada 2018 - część I

Rada Miejska w Koronowie
Czas publikacji: 594 dni 22 godziny temu
Długość nagrania: 01:40:29
Liczba odtworzeń: 895
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
3.Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Koronowie.
4.Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza Koronowa.
a)Wybór przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Koronowie
b)Sprawozdanie burmistrza poprzedniej kadencji o stanie gminy
5.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad