VII Sesja Rady Miejskiej w Lubniewice 27 maja 2019 - część druga

Rada Miejska w Lubniewicach
Czas publikacji: 484 dni 10 godzin temu
Długość nagrania: 01:56:37
Liczba odtworzeń: 1029
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy regulaminowe
a)Przyjęcie protokołu z VI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach
2.Projekt Uchwały na sprzedaż działki nr 902/1
3.Projekt Uchwały budżetowej
4.Projekt Uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubniewicach
5.Projekt Uchwały - skarga na Kierownika ZGK
6.Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej
7.Projekt uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenie wynagrodzenia za inkaso.
8.Sprawozdanie z przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych
9.Sprawozdanie z realizacji planu finansowego GOK
10.Sprawozdanie z działalności merytorycznej GOK
11.Ocena zasobów pomocy społecznej
12.Sprawozdanie z działalności MGOPS
13.Informacja z działalności Spółdzielni Socjalnej My
14.Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami
15.Interpelacje, zapytania, sprawy różne
16.Zakończenie obrad
pokaż cały porządek obrad