Rada Miejska Kolonowskiego

Najnowsze transmisje

Pokaż wszystkie transmisje

Transmisja z obrad na żywo

Rada Miejska Kolonowskiego
Czas rozpoczęcia transmisji: brak transmisji
Liczba widzów: 0

Porządek obrad posiedzenia

16:081.Otwarcie sesji
16:082.Stwierdzenie prawomocności
16:093.Przyjęcie porządku obrad
16:154.Sprawozdanie za okres między sesjami oraz informacja o realizacji wniosków radnych
16:265.Podsumowanie realizacji strategii rozwoju Gminy w Kolonowskie w latach 2020-2021
6.Przyjęcie uchwał
16:311)Uchwała Nr XXXI/274/22 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
16:332)Uchwała Nr XXXI/275/22 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2022 rok
16:363)Uchwała Nr XXXI/276/22 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/270/22 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego, związanego z pomocą obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie Województwa Opolskiego, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
16:367.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia sesji
16:468.Dyskusja
16:469.Zakończenie