XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi

Rada Miejska Nowa Słupia
Czas publikacji: 379 dni 12 godzin temu
Długość nagrania: 01:36:01
Liczba odtworzeń: 856
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

12:111.Otwarcie sesji.
12:202. Stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
12:213. Przedstawienie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi.
12:264. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z prac pomiędzy sesjami.
12:275. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działań pomiędzy sesjami.
6. Podjęcie uchwał:
12:381) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2020 – 2034,
12:392) w sprawie zmian w budżecie gminy Nowa Słupia na 2020 rok,
12:403)w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego przez Gminę Nowa Słupia, polegającej na „Wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP0634T – od skrzyżowania z DW751 do DP0635T w miejscowości Stara Słupia (2020 – 2022)”
12:424)w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego przez Gminę Nowa Słupia, polegającej na „Wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP0633T – od skrzyżowania z DP0634T w miejscowości Cząstków do skrzyżowania z DG352014T w miejscowości Skały (2020 – 2022)”
12:445) w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nowej Słupi,
12:466) w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Nowej Słupi,
13:137) w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 18 sierpnia 2020r.,
13:148) w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi,
13:149) w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych w ciągu dróg powiatowych,
13:1510) w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gminy Nowa Słupia oraz Gminy Bieliny przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru granic aglomeracji Bieliny.
13:337. Sprawy różne
13:338. Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad