Powiat Nowotomyski - XXI Sesja Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 23.09.2020r.

Rada Powiatu Nowotomyskiego
Czas publikacji: 158 dni 19 godzin temu
Długość nagrania: 01:37:08
Liczba odtworzeń: 266
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

13:061.Otwarcie XXI sesji i stwierdzenie quorum.
13:062.Przedstawienie porządku obrad.
13:113.Przyjęcie protokołów z XIX oraz XX sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego.
13:134.Sprawozdanie Starosty Nowotomyskiego z działalności Zarządu Powiatu Nowotomyskiego w okresie międzysesyjnym.
13:245.Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2020 roku.
13:326.Ocena sytuacji finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu za I półrocze 2020 roku.
13:387.Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2016-2026 za rok 2019.
13:458.Sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Nowotomyskim na lata 2015-2025 za rok 2019.
13:509.Sprawozdania z działań podejmowanych na terenach Nadzorów Wodnych na obszarze Powiatu Nowotomyskiego za 2019 rok (Nowy Tomyśl, Grodzisk Wielkopolski, Międzyrzecz, Kościan, Wolsztyn).
14:3110.Podjęcie uchwał Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie:
14:00a)zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020,
14:02b)uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020 – 2030,
14:05c)zaciągnięcia przez Powiat Nowotomyski kredytu długoterminowego,
14:21d)oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu za rok 2019,
14:24e)przyznania dotacji w roku 2020 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowotomyskiego,
14:26f)zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2022 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
14:29g)zmiany uchwały nr XVII/186/2020 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Nowotomyskiego, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku,
14:31h)zmiany uchwały nr XXXVIII/279/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nowy Tomyśl w 2020 roku.
14:3211.Interpelacje i zapytania Radnych.
14:3712.Wolne głosy i wnioski.
14:3713.Zamknięcie XXI sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego.
pokaż cały porządek obrad