XXI Sesja Rady w dniu czwartek, 27 lutego 2020

Rada Gminy Lesznowola
Czas publikacji: 14 dni 7 godzin temu
Długość nagrania: 01:29:12
Liczba odtworzeń: 31
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad XXVII Sesji Rady Gminy Lesznowola.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
09:183.Przyjęcie porządku obrad.
09:294.Przyjęcie Sprawozdania Wójta Gminy za okres od 16 czerwca 2020 roku do 7 lipca 2020r.
09:295.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Lesznowola o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
6.Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy Lesznowola w sprawie :
09:54a)zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2020,
09:59b)zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2020 – 2034,
10:01c)udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piaseczyńskiemu w roku 2020,
d)uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola,
10:06e)uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wilcza Góra,
10:10f)uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów,
10:15g)zmian w statucie Centrum Sportu w Gminie Lesznowola,
10:16h)zmiany w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Lesznowoli,
10:19i)o przystąpieniu do aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lesznowola” przyjętego Uchwałą Nr 137/XII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 września 2015 r.,
10:21j)nadania nazwy drodze – ul. Owocowy Sad w Mrokowie,
10:22k)nadania nazwy drodze – ul. Wonna w Woli Mrokowskiej,
10:25l)uchwalenia strategii Integracji i Rozwiazywania problemów Społecznych Gminy Lesznowola na lata 2020 – 2025.
10:267.Przyjęcie Protokołu Nr XXVI/R/2020 z dnia 25 czerwca 2020r.
10:408.Sprawy różne.
10:409.Zamknięcie XXVII Sesji Rady Gminy Lesznowola.
pokaż cały porządek obrad