XXIV Sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 28 maja 2020 r.

Rada Miejska w Wasilkowie
Czas publikacji: 551 dni 21 godzin temu
Długość nagrania: 05:19:24
Liczba odtworzeń: 843
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:081.Otwarcie obrad sesji.
16:122.Sprawdzenie kworum.
16:123.Przedstawienie porządku obrad.
18:234.Sprawy różne.
19:105.Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
19:226.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Wasilków z organizacjami pozarządowymi za rok 2019.
19:257.Uchwała w sprawie przyjęcia "Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2020-2022".
19:318.Uchwała zmieniająca uchwałę Nr VIII/89/19 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze.
19:339.Uchwała w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wasilków.
20:4910.Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr IX/97/19 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego.
20:5211.Uchwała w sprawie dopłat do taryfy za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie.
20:5512.Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości.
20:5813.Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości.
21:0014.Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości.
21:1115.Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości.
21:1216.Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację inwestycji drogowych.
21:2017.Uchwała w sprawie zmian do budżetu gminy na 2020 rok.
21:2318.Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2020-2034.
21:2419.Przyjęcie protokołu z XX sesji RM.
21:2420.Przyjęcie protokołu z XXI sesji RM.
21:2521.Przyjęcie protokołu z XXII sesji RM.
21:2522.Przyjęcie protokołu z XXIII sesji RM
21:2623.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad