Powiat Nowotomyski - XVIII Sesja Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27.05.2020r.

Rada Powiatu Nowotomyskiego
Czas publikacji: 277 dni 21 godzin temu
Długość nagrania: 00:57:13
Liczba odtworzeń: 311
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

13:151.Otwarcie XVIII sesji i stwierdzenie quorum.
13:152.Przedstawienie porządku obrad.
13:293.Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego.
13:314.Sprawozdanie Starosty Nowotomyskiego z działalności Zarządu Powiatu Nowotomyskiego w okresie międzysesyjnym.
13:345.Sprawozdanie z realizacji Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu.
13:426.Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu za rok 2019.
13:437.Sprawozdanie z realizacji "Rocznego programu współpracy Powiatu Nowotomyskiego z organizacjami pozarządowymi (oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) na rok 2019".
13:548.Podjęcie uchwał Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie:
13:50a)zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020,
13:52b)uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020 – 2030,
13:53c)nadania statutu Powiatowemu Centrum Sportu w Nowym Tomyślu.
13:549.Interpelacje i zapytania Radnych.
13:5710.Wolne głosy i wnioski.
13:5711.Zamknięcie XVIII sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego.
pokaż cały porządek obrad