XXI Sesja Rady w dniu wtorek, 24 marca 2020

Rada Gminy Lipno
Czas publikacji: 12 dni 15 godzin temu
Długość nagrania: 00:40:31
Liczba odtworzeń: 117
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

17:061.Otwarcie obrad XXI Sesji Rady Gminy Lipno.
17:072.Ustalenie quorum.
17:093.Przyjęcie protokółu poprzedniej Sesji.
17:124.Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipno w 2020 roku, druk nr 146.
17:135.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz Gminy Lipno, druk nr 147
17:146.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, druk nr 148.
17:157.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania stypendiów sportowych, druk nr 149.
17:168.Podjęcie uchwały w sprawie statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnie, druk nr 150.
17:179.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie za rok 2019 oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej w Gminie Lipno, druk nr 151.
17:1910.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2019 oraz wykazu potrzeb związanych z realizacją zadań w Gminie Lipno, druk nr 152.
17:2011.Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Lipnie, druk nr 153.
17:2112.Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Lipnie, druk nr 154.
17:2313.Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Przedszkola w Lipnie i założenia Przedszkola w Górce Duchownej, Przedszkola w Goniembicach, Przedszkola w Radomicku oraz Przedszkola w Wilkowicach, druk nr 155.
17:2414.Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Przedszkola w Goniembicach, druk nr 164.
17:2515.Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Przedszkola w Górce Duchownej, druk nr 165.
17:2616.Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Przedszkola w Wilkowicach, druk nr 166.
17:2717.Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Przedszkolu w Radomicku, druk nr 167.
17:2818.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej w Goniembicach, druk nr 156.
17:2919.Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia stanowiska dotyczącego zaopiniowania projektów uchwał, druk nr 163.
17:3020.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniembicach, druk nr 157.
17:3221.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilkowicach, druk nr 158.
17:3422.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie, druk nr 159.
17:3523.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Leszczyńskiemu w 2020 roku, druk nr 160.
17:3724.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2020, druk nr 161 A.
17:4025.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2020-2029, druk nr 162 A.
17:4126.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie , druk nr 168.
17:4527.Zakończenie Sesji.
pokaż cały porządek obrad