LX Sesja Rady w dniu 20 września 2023

Rada Miejska w Korfantowie
Czas publikacji: 22 września 2023
Długość nagrania: 01:01:33
Liczba odtworzeń: 176
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2.Wnioski do porządku obrad.
3.Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Rozpatrzenie projektów uchwał.
a)w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
b)w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2023 rok;
c)w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny we Włodarach;
d)w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Ścinawie Małej;
e)w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Przechodzie;
f)w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Korfantowie;
g)w sprawie przyjęcia i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Korfantów na lata 2023-2025;
6.Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
7.Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
8.Przyjęcie protokołu z LVIII i LIX sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
15:069.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad