LXIV Sesja Rady Miejskiej w Bytowie, w dniu 13 września 2023 r

Rada Miejska w Bytowie
Czas publikacji: 17 września 2023
Długość nagrania: 00:49:18
Liczba odtworzeń: 489
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Ślubowanie radnego.
5. Sprawozdanie burmistrza Bytowa z działalności między sesjami.
6. Informacja z wykonania budżetu gminy Bytów za I półrocze 2023 r. oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bytów za I półrocze 2023 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1)powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników (druk nr 77)
2)zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Bytowie (druk nr 78)
3) zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bytów (druk nr 70),
4) wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej W212 w miejscowości Udorpie (druk nr 71),
5) odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości (druk nr 72),
6) nadania nazw ulicom w Ząbinowicach (druk nr 73),
7) nadania nazwy ulicy w Mądrzechowie (druk nr 74),
8) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bytów na 2023 r. (druk nr 75),
9) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytów na lata 2023-2031 (druk nr 76).
8. Komunikaty i sprawy bieżące.
9. Zakończenie sesji Rady Miejskiej w Bytowie.
pokaż cały porządek obrad