LVIII Sesja Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 12 września 2023

Rada Miejska Rydzyny
Czas publikacji: 13 września 2023
Długość nagrania: 01:27:50
Liczba odtworzeń: 64
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:071.Otwarcie obrad Sesji.
15:092.Przyjęcie porządku obrad.
15:103.Przyjęcie protokołu z obrad LVI I LVII Sesji Rady.
15:134.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
15:195.Sprawozdanie Burmistrza o jego pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza związanych z wykonaniem uchwał Rady.
15:326.Informacja Dyrektora Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie na temat realizacji porozumienia międzygminnego w zakresie komunikacji miejskiej na terenie Gminy Rydzyna.
7.Podjęcie uchwał w sprawie:
15:45a)zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2023 rok – druk nr 432,
15:49b)zmiany uchwały Nr LI/367/2022 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2023-2038 ze zm. – druk nr 433,
15:50c)zamiany nieruchomości położonych w obrębie Kaczkowo – druk nr 434.
16:008.Przyjęcie interpelacji radnych.
16:019.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
16:2710.Zapytania i wolne głosy.
16:2711.Zakończenie obrad Sesji.
pokaż cały porządek obrad