LXVIII Sesja Rady Miejskiej w Augustowie w dniu 18 lipca 2023

Rada Miejska w Augustowie
Czas publikacji: 19 lipca 2023
Długość nagrania: 05:58:53
Liczba odtworzeń: 876
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

13:111.Otwarcie sesji.
13:042.Złożenie ślubowania przez radnego Piotra Zalewskiego.
15:223.Informacja burmistrza dotycząca rozwiązania problemu mieszkań dla osób, które ucierpiały na skutek pożaru budynku komunalnego na ulicy Zarzecze.
15:534.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Augustowie dotyczącego odremontowania po pożarze przy ul. Zarzecze 20
17:515.Informacja burmistrza dotycząca uszkodzenia wyciągu nart wodnych i przygotowania miasta Augustowa do sezonu turystycznego.
17:536.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
18:207.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Augustowskiego Związku Międzygminnego.
18:598.Sprawy różne i wolne wnioski.
18:599.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad