Transmisja LI sesja Rady Powiatu Gliwickiego - 25 maja 2023

Rada Powiatu Gliwickiego
Czas publikacji: 26 maja 2023
Długość nagrania: 02:21:21
Liczba odtworzeń: 740
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:051.Otwarcie sesji.
15:062. Sprawdzenie prawomocności obrad.
15:063. Przedstawienie porządku obrad.
15:074. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 27 kwietnia 2023 r.
15:565. Informacja Starosty dotycząca pracy Zarządu pomiędzy sesjami.
16:066. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2022 rok Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie. Zapoznanie się z sytuacją finansową Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie.
16:167. Sprawozdanie roczne dotyczące sytuacji finansowej za 2022 rok Szpitala w Pyskowicach spółka z o.o.
16:218. Sprawozdanie roczne dotyczące sytuacji finansowej za 2022 rok Szpitala w Knurowie Spółka z o.o.
16:239. Uchwała Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie przekazania wniosku według właściwości (druk nr 457).
17:0610. Uchwała Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie (druk nr 458).
17:0811. Uchwała Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XLIX/420/2023 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 r. (druk nr 459).
17:0912. Uchwała Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie wprowadzenia "Regulaminu parkingu Starostwa Powiatowego w Gliwicach z wjazdem od ul. Królowej Bony" (druk nr 460).
17:1213. Uchwała Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gliwickiego na lata 2023-2030. (druk nr 461).
17:1714. Uchwała Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Powiatu Gliwickiego na 2023 rok (druk nr 462).
17:1915. Uchwała Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/151/2020 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zakresu i formy informacji za pierwsze półrocze o przebiegu wykonania budżetu, wieloletniej prognozy finansowej oraz planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury (druk nr 463).
17:2516. Sprawy różne i wolne wnioski.
17:2517. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad