LXIII Sesja Rady Miejskiej w Augustowie w dniu 16 marca 2023

Rada Miejska w Augustowie
Czas publikacji: 20 marca 2023
Długość nagrania: 04:25:09
Liczba odtworzeń: 821
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

13:031.Otwarcie obrad.
13:112.Przedstawienie porządku obrad.
13:323.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta od przedstawienia ostatniego sprawozdania.
4.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
13:52a)przyjęcia stanowiska sprzeciwiającego się dyskredytowaniu Papieża Polaka.
13:55b)zmiany składu osobowego Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Augustowie,
13:57c)przekazania petycji do rozpatrzenia według właściwości,
14:07d)zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Augustowie,
14:11e)zmiany składu osobowego Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie,
14:12f)zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie,
14:20g)wyznaczenia przedstawiciela Gminy Miasto Augustów do Augustowskiej Organizacji Turystycznej,
14:43h)wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Augustów w 2023 r.,
15:12i)uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Augustów w 2023 roku,
15:54j)zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Augustowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KODREM” Sp. z o.o.,
16:08k)przyjęcia apelu o przywrócenie 5% stawki podatku VAT na energię cieplną oraz przekazywanie 50% opłaty za emisję dwutlenku węgla na transformację energetyczną,
16:12l)wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy do 31.12.2038 r.,
16:28m)zmian budżetu miasta na rok 2023,
16:33n)zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2023-2036.
16:375.Przyjęcie protokołów z obrad: LVII sesji Rady Miejskiej z 21.11.2022 r., LVIII sesji Rady Miejskiej z 8.12.2022 r., LIX sesji Rady Miejskiej z 29.12.2022 r., LX sesji Rady Miejskiej z 8.02.2023 r., LXI sesji Rady Miejskiej z 10.02.2023 r.
17:276.Wolne wnioski.
17:277.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad