XIX Sesja Rady w dniu czwartek, 23 stycznia 2020

Rada Gminy Lesznowola
Czas publikacji: 478 dni 16 godzin temu
Długość nagrania: 02:09:04
Liczba odtworzeń: 480
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie XIX Sesji Rady Gminy Lesznowola.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
09:283.Przyjęcie porządku obrad.
09:314.Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy Lesznowola za okres od 10 grudnia 2019r. do 31 grudnia 2019r.
09:315.Informacje Przewodniczącej Rady Gminy Lesznowola o działaniach podejmowanych w okresie miedzy sesjami.
6.Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy Lesznowola w sprawie:
09:36a)zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2020,
09:37b)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2020-2034,
09:40c)wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego w celu pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. z siedzibą w Lesznowoli,
11:07d)uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Magdalenka,
11:10e)uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębów: Warszawianka, Wola Mrokowska,
09:42f)terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
09:43g)wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lesznowola Aneksu do Porozumienia Międzygminnego z Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie powierzenia zadań gminnego transportu zbiorowego,
09:45h)nadania nazwy drodze – ul. Pantery – Lesznowola,
09:46i)nadania nazwy drodze – u. Aromatyczna – Mroków,
09:49j)uzupełnienia składu osobowego Komisji Polityki Społecznej,
09:507.Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lesznowola za okres od 28 grudnia 2018r. do 31 grudnia 2019r.
09:518.Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lesznowola na rok 2020.
09:529.Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Polityki Gospodarczej Rady Gminy Lesznowola za okres od 13 grudnia 2018r. do 20 grudnia 2019r.
09:5310.Przyjęcie planu pracy Komisji Polityki Gospodarczej Rady Gminy Lesznowola na rok 2020.
09:5511.Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Polityki Przestrzennej, Rolnej i Urbanistyki Rady Gminy Lesznowola za okres od 12 grudnia 2018r. do 12 grudnia 2019r.
09:5512.Przyjęcie planu pracy Komisji Polityki Przestrzennej, Rolnej i Urbanistyki Rady Gminy Lesznowola na rok 2020.
09:5613.Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy Lesznowola za okres od 18 grudnia 2018r. do 11 grudnia 2019r.
09:5714.Przyjęcie planu pracy Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy Lesznowola na rok 2020.
09:5815.Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Statutowej Rady Gminy Lesznowola za okres od 11 stycznia 2019r. do 16 października 2019r.
10:0216.Przyjęcie planu pracy Komisji Statutowej Rady Gminy Lesznowola na rok 2020.
10:0317.Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Lesznowola za okres od 11 stycznia 2019r. do 24 października 2019r.
10:0318.Przyjęcie planu pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Lesznowola na rok 2020.
10:0419.Przyjęcie protokołu Nr XVIII/R/2019 z dnia 20 grudnia 2019r.
11:1320.wyrażenia zgody na nieodpłatne przeniesienie prawa własności nieruchomości.
11:3421.Sprawy różne.
11:3422.Zamknięcie XIX Sesji Rady Gminy Lesznowola.
pokaż cały porządek obrad