LXIV Sesja Rady Miejskiej w Sosnowcu w dniu 29.09.2022

Rada Miejska w Sosnowcu
Czas publikacji: 2 listopada 2022
Długość nagrania: 04:19:20
Liczba odtworzeń: 730
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Uchwały Nr 851/LI/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2022-2040 /zmiana X/(druk nr 1087).
4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Uchwały Nr 852/LI/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2022 rok /zmiana XI/(druk nr 1088).
5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 935/LVIII/2022 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Sosnowcu na II półrocze 2022 r. (druk nr 1089).
6.Komunikaty.
7.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad