LVIII Sesja Rady Miejskiej w Sokółce -22 września 2022

Rada Miejska w Sokółce
Czas publikacji: 6 dni 19 godzin temu
Długość nagrania: 02:12:28
Liczba odtworzeń: 58
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
2. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Sokółka oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Sokółka na 2022 rok.
4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy na lata 2022-2031.
5. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad