Sesja Rady w dniu wtorek, 30 sierpnia 2022 - wersja z napisami

Rada Gminy Słupsk
Czas publikacji: 95 dni 7 godzin temu
Długość nagrania: 00:16:11
Liczba odtworzeń: 293
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy regulaminowe:
a) a/ otwarcie sesji,
b) b/ stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwał.
a)- druk Nr 1 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Słupsk na rok szkolny 2022/2023
b) - druk Nr 2 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/261/2013 Rady Gminy Słupsk z dnia 26 marca 2013 roku w prawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
c) - druk Nr 3 w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/557/2018 / Rady Gminy Słupsk z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Słupsk oraz nadania jej Statutu
d) - druk Nr 4 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIX/561/2022 Rady Gminy Słupsk z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo-Strzelino, gmina Słupsk
e) - druk Nr 5 sprawie przystąpienia do zmiany Uchwały Nr XLVIII/539/2022 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Swochowo, gmina Słupsk (działka nr 37/43)
f) - druk Nr 6 w sprawie przystąpienia do zmiany Uchwały Nr XLIII/545/2018 Rady Gminy Słupsk z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Jezierzyce, gmina Słupsk (działka nr 90/4)
g) - druk Nr 7 w sprawie zapewnienia na terenie gminy Słupsk warunków do osiedlenia się rodzinie polskiego pochodzenia repatriowanej z Kazachstanu
h) - druk Nr 8 w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/465/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Słupskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 1115 G na odcinku Wytowno - Bydlino - Etap I (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)
i) - druk Nr 9 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/272/2020 Rady Gminy Słupsk z dnia 17 września 2020 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Słupsk na lata 2020-2024"
j) - druk Nr 10 w sprawie udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizację programu badań USG stawów biodrowych u niemowląt z Gminy Słupsk
k) - druk Nr 11 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/54/2007 Rady Gminy Słupsku z dnia 25 maja 2007 roku w sprawie założenia Stowarzyszenia Słupskiego Banku Żywności i finansowania jego zadań.
l)druku Nr 17 w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gminie Słupsk i  stanowiska Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Słupsku w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Słupsk w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Słupsk
m) - druk Nr 12 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Słupsk
n) - druk Nr 13 w sprawie emisji obligacji Gminy Słupsk
o) - druk Nr 14 apel o podjęcie prac legislacyjnych związanych ze zmianą przepisów ustawy o samorządzie gminnym w zakresie dopuszczalności zmiany granic jednostek samorządu terytorialnego
p) - druk Nr 15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2022 rok
r) - druk Nr 16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupsk uchwalonej Uchwałą Rady Gminy Słupsk Nr XLII/479/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku
3. Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad