Powiat Nowotomyski - XV Sesja Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30.12.2019r.

Rada Powiatu Nowotomyskiego
Czas publikacji: 426 dni 20 godzin temu
Długość nagrania: 01:21:56
Liczba odtworzeń: 509
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

13:041.Otwarcie XV sesji i stwierdzenie quorum.
13:042.Przedstawienie porządku obrad.
13:043.Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego.
13:114.Sprawozdanie Starosty Nowotomyskiego z działalności Zarządu Powiatu Nowotomyskiego w okresie międzysesyjnym.
5.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030:
13:21a)przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030 wraz z uzasadnieniem,
13:24b)przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030,
13:33c)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030,
13:35d)przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu do wniosków Regionalnej Izby Obrachunkowej i komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego,
13:35e)odczytanie wniosków zgłoszonych przed sesją przez radnych, które nie zostały uwzględnione w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030,
13:39f)przedstawienie autopoprawki Zarządu Powiatu do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030,
13:42g)dyskusja nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030,
13:42h)głosowanie autopoprawki Zarządu,
13:43i)głosowanie wniosków komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego zawartych w opiniach komisji i nie uwzględnionych przez Zarząd w autopoprawce oraz wniosków radnych złożonych przed sesją, które nie zostały uwzględnione w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030.
13:446.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030.
14:167.Projekt uchwały w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020:
13:48a)przedstawienie projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020 wraz z uzasadnieniem,
13:51b)przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego o projekcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020,
14:03c)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020,
14:04d)przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu do wniosków Regionalnej Izby Obrachunkowej i komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego,
14:04e)odczytanie wniosków zgłoszonych przed sesją przez radnych, które nie zostały uwzględnione w projekcie budżetu,
14:08f)przedstawienie autopoprawki Zarządu Powiatu do projektu uchwały budżetowej,
14:15g)dyskusja nad projektem budżetu,
14:15h)głosowanie autopoprawki Zarządu,
14:16i)głosowanie wniosków komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego zawartych w opiniach komisji i nie uwzględnionych przez Zarząd w autopoprawce oraz wniosków radnych złożonych przed sesją, które nie zostały uwzględnione w projekcie budżetu.
14:168.Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020.
14:189.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019.
14:1810.Interpelacje i zapytania Radnych.
14:1911.Wolne głosy i wnioski.
12.Zamknięcie XV sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego.
pokaż cały porządek obrad