LVI Sesja Rady Miejskiej w Sokółce - 4 sierpnia 2022 r.

Rada Miejska w Sokółce
Czas publikacji: 14 dni temu
Długość nagrania: 01:43:59
Liczba odtworzeń: 59
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
2. Powołanie komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce.
3. Projekt uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce Pana Piotra Karola Bujwickiego.
4. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad