LI Sesja Rady Powiatu Wołowskiego w dniu 23 czerwca 2022r.

Rada Powiatu Wołowskiego
Czas publikacji: 97 dni 10 godzin temu
Długość nagrania: 03:42:14
Liczba odtworzeń: 283
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:401.Otwarcie sesji.
14:432. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
14:443. Przyjęcie protokołu nr XLIX/22 oraz nr L/22.
14:474. Wnioski i oświadczenia obywatelskie.
5. Przedstawienie raportu o stanie Powiatu Wołowskiego za 2021:
16:42a) Debata nad raportem o stanie Powiatu Wołowskiego.
16:45b) Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały Rady w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Wołowskiego.
17:216. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały Rady w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Wołowskiego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za 2021 rok.
17:247. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały Rady w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wołowskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za 2021 rok.
17:288.Rozszerzenie {Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały Rady w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wołowskiego nr XLIV/228/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2022 rok}.
17:319.Rozszerzenie {Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały Rady w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/240/22 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r.}
18:0510. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i działalności Zarządu między sesjami.
18:0811. Informacja Przewodniczącego Rady na temat działalności w okresie międzysesyjnym.
18:0912. Interpelacje i zapytania radnych.
18:1013. Wnioski i oświadczenia radnych.
18:1314. Wolne głosy, komunikaty.
18:1315. Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad