XXVIII Nadzywczajna Sesja Radnych Powiatu VI kadencji dn.16.03.2022 r.

Rada Powiatu w Zamościu
Czas publikacji: 438 dni 8 godzin temu
Długość nagrania: 00:50:03
Liczba odtworzeń: 526
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:051.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
10:062. Przedstawienie porządku obrad.
10:103. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
10:204. Podjęcie uchwał:
10:12a) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu,
10:20b) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
10:205. Sprawozdanie Starosty Zamojskiego z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
10:396. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
10:417. Sprawy różne.
10:418. Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad