XXXVII Sesja Sejmiku Województwa Mazowieckiego, 21 grudnia 2021 r.

Sejmik Województwa Mazowieckiego
Czas publikacji: 259 dni 17 godzin temu
Długość nagrania: 02:29:10
Liczba odtworzeń: 458
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

11:071.Otwarcie posiedzenia.
11:132. Przyjęcie porządku obrad.
11:253. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2038 (druk nr 652) - radny Mirosław Adam Orliński.
11:294. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2021 rok (druk nr 653) - radny Mirosław Adam Orliński.
11:325. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie wydatków niewygasających z upływem 2021 roku (druk nr 654) - radny Mirosław Adam Orliński.
11:346. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie udzielenia Miastu Stołecznemu Warszawie pomocy finansowej (druk nr 655) - radny Mirosław Adam Orliński.
11:377. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego (druk nr 658) - radny Mirosław Adam Orliński.
11:398. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” (druk nr 659) - radny Mirosław Adam Orliński.
11:439. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2022-2038 (druk nr 640).
12:1010. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2022 rok (druk nr 639).
12:1311. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Marszałka Województwa Mazowieckiego (druk nr 651).
12:1512. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie diet radnych Województwa Mazowieckiego (druk nr 645).
12:5213. Informacja Zarządu Województwa o sytuacji związanej z epidemią Covid-19 na terenie województwa mazowieckiego.
13:0114.Projekty uchwał w sprawie ogłoszenia roku 2022 na Mazowszu „Rokiem majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” (druk nr 660) i w sprawie ogłoszenia roku 2022 na Mazowszu "Rokiem Mirona Białoszewskiego" (druk nr 661) - Wiesław Raboszuk, Wicemarszałek
13:0815. Sprawozdanie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Mazowieckiego (druk nr 650) - radna Jadwiga Zakrzewska.
13:0816. Sprawozdanie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego o projekcie uchwały w sprawie „Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim 2022–2025” (druk nr 657) - radna Jadwiga Zakrzewska.
13:1217. Projekt uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2022 w województwie mazowieckim (druk nr 656) - Elżbieta Lanc, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego.
13:1318. Ewaluacja Strategii Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim na lata 2015-2020.
13:2319. Interpelacje i zapytania.
13:3220. Sprawy różne.
13:3221. Zamknięcie posiedzenia.
pokaż cały porządek obrad