XLIV Sesja Rady Powiatu Wołowskiego w dniu 29 grudnia 2021

Rada Powiatu Wołowskiego
Czas publikacji: 273 dni 17 godzin temu
Długość nagrania: 03:26:25
Liczba odtworzeń: 439
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:041.Otwarcie sesji.
10:092. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
10:113.Przyjęcie protokołów nr: XLII/21 z dnia 09.12.2021 r. oraz XLIII/21 z dnia 15.12.2021r.
10:124. Wnioski i oświadczenia obywatelskie.
10:295. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i działalności Zarządu między sesjami.
10:366.Rozszerzenie{ Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały Rady w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/171/20 Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2021 rok z uwzględnieniem autopoprawek}.
10:397.Rozszerzenie {Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały Rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Wołowskiego}
13:178. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Wołowskiego na lata 2022- 2033.
13:219. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2022.
13:21a)Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej. Zarząd Powiatu zobowiązany jest przedstawić Radzie stanowisko wobec zastrzeżeń i uwag zawartych w opinii Izby
13:21b)Odczytanie opinii stałych komisji Rady przez jej przewodniczących lub wyznaczonych członków komisji.
13:21c)Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich głosowanie.
13:23d)Głosowanie projektu uchwały budżetowej uwzględniającego przyjęte poprawki.
13:2410. Informacja Przewodniczącego Rady n/t działalności w okresie międzysesyjnym.
13:2411. Interpelacje i zapytania radnych.
13:2512. Wnioski i oświadczenia radnych.
13:2613. Wolne głosy, komunikaty.
13:2714. Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad