MZWiK Wodzisław – XII Sesja Zgromadzenia MZWiK 21.12.2021

Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji
Czas publikacji: 240 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 00:38:57
Liczba odtworzeń: 350
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
09:112.Przedstawienie porządku sesji.
09:163.Sprawozdanie z działalności Zarządu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śl. w okresie między sesjami.
4.Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim na 2022 rok:
a)odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem
b)odczytanie opinii Regionalenej Izby Obrachunkowej w Katowicach,
c)dyskusja nad ewentulanie wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie
d)głosowanie nad projektem uchwały w sprawie budżetu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim na 2022 rok.
09:225.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji na lata 2022-2025.
09:246.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizynej Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.
09:337.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanallizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim na lata 2022-2026.
09:358.Przedstawienie wyników kontroli Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu za okres od I do III kwartału 2021 r.
09:379.Informacja Przewodniczącego Zarządu dotycząca oświadczeń majątkowych składanych przez Zarząd PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim.
09:3810.Przyjęcie Protokołu z sesji Zgromadzenia Przedstawicieli MZWiK z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, która odbyła się w dniu 2 września 2021 r.
09:4111.Wolne głosy i wnioski.
09:4212.Zamknięcie obrad Zgromadzenia MZWiK.
pokaż cały porządek obrad