XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Namysłowie - 27-10-2021

Rada Miejska w Namysłowie
Czas publikacji: 202 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 00:23:57
Liczba odtworzeń: 430
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
1)zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
2)zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok.
3.Interpelacje i zapytania radnych.
4.Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
5.Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miejskiej.
6.Sprawy różne i wolne wnioski.
7.Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej.
pokaż cały porządek obrad