XLV Sesja Rady Miejskiej w Sosnowcu w dniu 5 sierpnia 2021

Rada Miejska w Sosnowcu
Czas publikacji: 204 dni 5 godzin temu
Długość nagrania: 00:04:53
Liczba odtworzeń: 233
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania listy zmian w sieci obszarów Natura 2000, uwzględniającą propozycję nowych obszarów Natura 2000 oraz zmiany granic obszarów już istniejących w granicach administracyjnych miasta Sosnowca.
4.Komunikaty.
5.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad