Sesja Rady Miejskiej w dniu czwartek, 7 listopada 2019

Rada Miejska w Ostrowie Wielkopolskim
Czas publikacji: 202 dni 2 godziny temu
Długość nagrania: 01:55:11
Liczba odtworzeń: 422
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

IOtwarcie.
IIPrzyjęcie porządku obrad.
IIIPodjęcie uchwał w sprawie:
10:131.zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy,
10:502.zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
10:513.zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
10:56IVZakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad