Sesja Rady w dniu poniedziałek, 11 października 2021

Rada Gminy Bobrowniki (śląskie)
Czas publikacji: 258 dni 12 godzin temu
Długość nagrania: 00:11:02
Liczba odtworzeń: 368
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności między sesjami.
3. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Interpelacje i wnioski.
5. Podjęcie uchwały w sprawie Zmiany uchwały nr XXXIII/307/21 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu osobom fizycznym dotacji celowej na realizację zadania z zakresu modernizacji źródeł ciepła budynków mieszkalnych i mieszkań własnościowych realizowanego w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Bobrowniki – V etap (druk nr 1).
6. Podjęcie uchwały w sprawie Zmiany uchwały nr XXXV/342/21 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu osobom fizycznym dotacji celowej na realizację zadania z zakresu modernizacji źródeł ciepła budynków mieszkalnych i mieszkań własnościowych realizowanego w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Bobrowniki – VI etap (druk nr 2).
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad Sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Bobrowniki (śląskie) - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje