15. sesja Rady - 28. października 2019 [cz. 02]

Rada Gminy Rokietnica
Czas publikacji: 244 dni 18 godzin temu
Długość nagrania: 00:45:51
Liczba odtworzeń: 300
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:061.Otwarcie obrad sesji.
16:072.Stwierdzenie quorum.
3.Przyjęcie porządku obrad XV sesji Rady Gminy
16:124.Przyjęcie protokołu XIV sesji.
5.Interpelacje i zapytania radnych.
16:206.Debata: Stawki podatkowe i opłaty lokalne.
7.Rozpatrzenie projektów uchwał:
16:321)w sprawie: wyznaczenia aglomeracji Rokietnica, gmina Rokietnica
2)w sprawie: wyboru ławników do sądów powszechnych w Poznaniu na kadencję 2020 - 2023
16:50a)przedstawienie opinii Zespołu powołanego Uchwałą Nr XI/91/2019
16:50b)wybór komisji skrutacyjnej
16:51c)przeprowadzenie tajnego głosowania
16:53d)stwierdzenie wyboru ławników kadencji 2020 - 2023
17:063)w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica dla działek nr 154/3, 154/8, 154/14, 154/15, 157/4, 156 i 183/3
17:074)w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica, rejon stacji kolejowej
17:085)w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica, rejon osiedla Parkowego
17:096)w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w miejscowościach Przybroda i Cerekwica, rejon ul. Kaźmierskiej, Przybrodzkiej i Żalewskiej
17:307)w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kobylniki dla działek nr 156/25 i 157/27
17:318)w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok
17:329)w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok
17:3210)w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
17:3411)w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2019 rok
17:3412)w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2019 - 2034
17:388.Pisemne sprawozdanie Wójta o jego pracach w okresie międzysesyjnym.
17:409.Informacje Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
17:4110.Informacje o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
18:0511.Wolne głosy i wnioski.
18:0512.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Rokietnica - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje