Sesja Rady w dniu czwartek, 30 września 2021

Rada Gminy Bobrowniki (śląskie)
Czas publikacji: 270 dni 22 godziny temu
Długość nagrania: 00:43:20
Liczba odtworzeń: 358
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:041.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
15:052.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
15:053.Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
15:084.Informacja Przewodniczącego Rady o działalności między sesjami.
15:225.Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
15:226.Interpelacje i wnioski.
15:247.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w gminie Bobrowniki na lata 2021-2025 (druk nr 1).
15:258.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg powiatowych nr 4765 S oraz 3202 S do kategorii dróg gminnych (druk nr 2).
15:279.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres do 3 lat (druk nr 3).
15:2810.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres do 3 lat (druk nr 4).
15:3011.Podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobieszowice (druk nr 5).
15:3212.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/196/08 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 01 lipca 2008r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości (druk nr 6).
15:3313.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2021 rok (druk nr 7).
15:3514.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowniki (druk nr 8).
15:4415.Sprawy różne.
15:4516.Zamknięcie obrad Sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Bobrowniki (śląskie) - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje