XXVII Sesja Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 9 września 2021

Rada Gminy w Białej Podlaskiej
Czas publikacji: 10 dni 21 godzin temu
Długość nagrania: 01:22:00
Liczba odtworzeń: 85
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Ustalenie porządku obrad.
3.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Informacja o przebiegu i zaawansowaniu prac przy budowie autostrady na terenie Gminy Biała Podlaska.
5.Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
6.Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie między sesjami.
7.Informacja dotycząca wykorzystania środków z funduszu sołeckiego.
8.Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych.
9.Podjęcie uchwały Nr XXVII/213/2021 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Biała Podlaska.
10.Podjęcie uchwały Nr XXVII/214/2021 w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Biała Podlaska na rok szkolny 2021/2022.
11.Podjęcie uchwały Nr XXVII/215/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Podlaska dla terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Woskrzenice Duże.
12.Podjęcie uchwały Nr XXVII/216/2021 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok.
13.Podjęcie uchwały Nr XXVII/217/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
14.Interpelacje i zapytania radnych.
15.Wolne wnioski i informacje.
16.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy w Białej Podlaskiej - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje