Sesja Rady w dniu czwartek, 26 sierpnia 2021

Rada Gminy Bobrowniki (śląskie)
Czas publikacji: 294 dni 20 godzin temu
Długość nagrania: 02:34:15
Liczba odtworzeń: 330
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:071.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
15:092.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
15:183.Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad
15:194.Informacja Przewodniczącego Rady o działalności między sesjami.
15:315.Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
15:316.Interpelacje i wnioski.
15:517.Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Bobrowniki w 2020 roku (druk nr 1).
16:038.Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bobrowniki na rok szkolny 2021/2022 (druk nr 2).
17:069.Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (druk nr 3).
17:1010.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2021 rok (druk nr 4).
17:1211.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowniki (druk nr 5).
17:1612.Informacja Wójta Gminy Bobrowniki dotycząca realizacji art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za okres od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r. (druk nr 6).
17:1713.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 (druk nr 7).
17:1914.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bobrowniki (druk nr 8).
17:3615.Sprawy różne
17:3716.Zamknięcie obrad Sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Bobrowniki (śląskie) - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje