Sesja Rady w dniu czwartek, 31 sierpnia 2021 - wersja z napisami

Rada Gminy Słupsk
Czas publikacji: 86 dni 3 godziny temu
Długość nagrania: 01:05:47
Liczba odtworzeń: 161
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy regulaminowe.
a)otwarcie sesji
b)stwierdzenie prawomocności obrad
2.Infromacja o wydarzeniach na terenie Gminy Słupsk w okresie międzysesyjnym
3.Podjęcie uchwał:
a)- druk Nr 1 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Słupsk
b) - druk Nr 2 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika jednostki - Komendanta Straży Gminnej Gminy Słupsk
c) - druk Nr 3 w sprawie wyrażenia woli współdziałania z Miastem Słupsk, Gminą Miasto Ustka, Gminą Damnica, Gminą Kępice, Powiatem Słupskim w celu wspólnej realizacji działań na rzecz integracji europejskiej oraz przekazania środków na realizację zadań objętych porozumieniem
d) - druk Nr 4 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/119/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Słupsk instrumentem płatniczym.
e) - druk Nr 5 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/405/2021 Rady Gminy Słupsk z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Słupskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Redzikowo"
f)- druk Nr 6_ w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2021 rok
g) - druk Nr 7_ w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupsk uchwalonej Uchwałą Rady Gminy Słupsk Nr XXX/324/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.
h)- druk Nr 8 w sprawie emisji obligacji Gminy Słupsk
i)- druk Nr 9_w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/83/2019 Rady Gminy Słupsk z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych i zaległości podatkowych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
j)- druk Nr 10_ w sprawie zmiany Uchwały VIII/84/2019 z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
4.Wolne wnioski i informacje.
5.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad