14. sesja Rady - 30. września 2019 [cz. 03]

Rada Gminy Rokietnica
Czas publikacji: 259 dni 2 godziny temu
Długość nagrania: 00:34:16
Liczba odtworzeń: 230
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:011.Otwarcie obrad sesji.
16:022. Stwierdzenie quorum.
16:063.Przyjęcie porządku obrad XIV sesji Rady Gminy Rokietnica.
16:064. Przyjęcie protokołu XIII sesji.
16:065. Interpelacje i zapytania radnych.
17:436. Debata: Transport publiczny – Rokbus – nowa baza.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
17:571) w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica dla działek nr 277/7 i 277/13
17:592) w sprawie: zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rostworowo i Rokietnica dla osiedla „Zielony Lasek”
18:003) w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Rokietnica – Południe
18:004) w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej położonej w miejscowości Mrowino
18:015) w sprawie: zmian w budżecie
18:026) w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Rokietnica, Gmina Rokietnica
18:047)rozpatrzenia skargi na działanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy
8. Pisemne sprawozdanie Wójta o jego pracach w okresie międzysesyjnym.
18:129. Informacje Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
18:2210. Informacje o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
18:3711. Wolne głosy i wnioski.
18:3712. Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Rokietnica - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje