XXXIV Sesja Rady Gminy Turek w dniu 19 lipca 2021

Rada Gminy Turek
Czas publikacji: 5 dni 14 godzin temu
Długość nagrania: 01:05:50
Liczba odtworzeń: 50
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie XXXIV Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy Turek.
3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Cisew;
b) w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Turek;
c) w sprawie zmiany budżetu Gminy Turek na 2021 rok;
d)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2021-2027
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w czasie obrad.
17:079. Zakończenie obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Turek.
pokaż cały porządek obrad