XLII Sesja Rady Gminy Nieporęt -12 lipca 2021 r.

Rada Gminy Nieporęt
Czas publikacji: 382 dni 19 godzin temu
Długość nagrania: 01:35:44
Liczba odtworzeń: 584
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

16:191.Otwarcie sesji.
16:192.Przyjęcie porządku obrad.
16:353.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2021 - 2033
16:564.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 Gminy Nieporęt.
17:085.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nieporęt za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze.
17:116.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą, kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość położona w Nieporęcie stanowiąca część działki nr 1084.
17:317.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 109/12, położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt.
17:428.Zapytania i wolne wnioski.
17:429.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad