Sesja Rady w dniu poniedziałek, 30 września 2019

Rada Miejska w Opocznie
Czas publikacji: 239 dni 7 godzin temu
Długość nagrania: 03:30:12
Liczba odtworzeń: 198
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:391.Otwarcie obrad.
14:392.Przedłożenie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwał w sprawach:
14:39a)zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”,
17:16b)emisji obligacji Gminy Opoczno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
17:29c)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2019 – 2035,
17:29d)zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2019,
17:27e)wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w m. Opocznie obr. 7 na rzecz Skarbu Państwa – Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
17:29f)zmieniająca uchwałę w sprawie aktualizacji i przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno na lata 2014-2020”.
17:294.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Opocznie - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje