XXVI Sesja Rady Miejskiej w Lipnie - 8 czerwca 2021 r.

Rada Miejska w Lipnie
Czas publikacji: 130 dni 12 godzin temu
Długość nagrania: 00:44:35
Liczba odtworzeń: 226
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy organizacyjne:
a)otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
b)ustalenie porządku obrad,
c)przyjęcie protokołu z XXV sesji RM,
2.Ocena zasobów pomocy społecznej wraz z rekomendacjami na 2021 rok.
3.Projekty uchwał:
a)zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
b)w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Miasta Lipna w roku 2021 Gminie Lipno na dofinansowanie inwestycji drogowych,
c)zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
d)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2021– 2026.
4.Sprawy różne i komunikaty.
5.Zakończenie obrad XXVI sesji RM.
pokaż cały porządek obrad