XL Sesja Rady w trybie nadzwyczajnym w dniu środa, 03 marca 2021 r. 

Rada Gminy Ełk
Czas publikacji: 111 dni 11 godzin temu
Długość nagrania: 01:20:16
Liczba odtworzeń: 340
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Północ” sp. z o.o. (nr rob. 272/2021),
2) zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Północ” Sp. z o.o. (nr rob. 273/2021) - AUTOPRAWKA
4. Wolne wnioski.
5. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad