X Sesja Rady w dniu środa, 24 lipca 2019

Rada Miasta Bielsk Podlaski
Czas publikacji: 140 dni 23 godziny temu
Długość nagrania: 00:21:49
Liczba odtworzeń: 213

Porządek obrad posiedzenia

09:021.Otwarcie sesji
09:072.Ustalenie porządku obrad
09:193.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2019 r.
09:214.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2019-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2027.
09:215.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad