Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 22 lutego 2021 r.

Rada Miejska w Przemyślu
Czas publikacji: 10 dni temu
Długość nagrania: 01:01:41
Liczba odtworzeń: 53
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:101.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
16:572.Przyjęcie oświadczenia w sprawie realizacji przez Prezydenta Miasta Przemyśla zadań organu wykonawczego odpowiedzialnego za wykonanie uchwały.
16:573.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad