XII Sesja Rady Miasta i Gminy Wysoka w dniu 22 lipca 2019

Rada Miasta i Gminy Wysoka
Czas publikacji: 142 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 01:56:56
Liczba odtworzeń: 364

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Wysoka na 2019 rok. Projekt uchwały nr 1
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2019 - 2030. Projekt uchwały nr 2
6.Interpelacje i zapytania radnych.
7.Zakończenie obrad i zamknięcie XII sesji Rady Miasta i Gminy Wysoka.
pokaż cały porządek obrad