XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 19 lutego 2021

Rada Miejska w Iłowej
Czas publikacji: 11 dni temu
Długość nagrania: 00:57:10
Liczba odtworzeń: 65
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:011.Otwarcie sesji i powitanie.
15:022.Stwierdzenie quorum.
15:033. Przedstawienie porządku obrad.
15:074. Zgłoszenie (odczytanie) uwag i poprawek do porządku obrad (w przypadku zmiany w porządku obrad zatwierdza się zmieniony porządek obrad).
15:071)Głosowanie za przyjęciem wniosku Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
15:072)Głosowanie za przyjęciem nowego porządku obrad
15:265. Przedstawienie sprawozdania z działań w okresie między sesjami przez Burmistrza Iłowej.
15:346. Przedstawienie sprawozdania z działań w okresie między sesjami przez komisje stałe Rady Miejskiej w Iłowej.
15:347. Przyjęcie uchwał:
15:371) Uchwała w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia
15:422) Uchwała w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia
15:453)Uchwała w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania „Strategii Rozwoju Gminy Iłowa na lata 2014 - 2020”
15:474)Uchwała w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Iłowa na lata 2014-2020
15:505)Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 Gminy Iłowa
15:536)Uchwała w sprawie przekazania skargi według właściwości
15:548. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej w Iłowej.
15:579.Sprawy różne.
15:5710.Zakończenie XXVIII sesji Rady Miejskiej w Iłowej.
pokaż cały porządek obrad